• Loopbaanbegeleiding  • Assessment • Studie- en beroepskeuze • Reintegratie • Outplacement

   "Als decaan laat ik elk jaar een groep leerlingen meedoen aan een studie- en beroepskeuze-onderzoek. "


   
 Loopbaanbegeleiding 
Assessment
Studie- en beroepskeuze
Reintegratie
Outplacement
 
U bent hier: Home > Onderwijs > onderzoek groep 8

Onderzoek voor keuze vervolgonderwijs

Onderzoek groep 8 op school
Gedegen advies voor een vervolgopleiding

Op grond van een testonderzoek naar de belangrijkste aspecten ontvangt u een goed onderbouwd advies. Dit kan samen met het schooladvies gebruikt worden om tot de best mogelijke keuze van vervolgonderwijs te komen. 
Bij het onderzoek wordt niet alleen gekeken naar de schoolse kennis maar ook naar de intelligentie. Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar motivatie, welbevinden op school en zelfvertrouwen. Onder- en overpresteerders worden zichtbaar.

Waarom een onderzoek in groep 8?
Objectief, analytisch, breed, ondersteunend

LoopbaanAdviesbureau Limburg neemt het onderzoek onafhankelijk van de school af, waardoor objectiviteit gewaarborgd is;

Het onderzoek vindt plaats op een datum die in overleg met school wordt vastgesteld, waardoor resultaten al in een vroegtijdig stadium bekend kunnen zijn; dit kan al vanaf oktober. De normering is aangepast aan de afnamedatum; 

Het onderzoek duurt slechts kort en is daardoor weinig belastend voor leerling en schoolorganisatie;

Het onderzoek is weinig belastend voor dyslectische leerlingen door de afwezigheid van grote "lappen tekst"; ook geen "leessommen" maar echt cijferwerk;

Door onze zeer ruime ervaring met dit onderzoek bent u verzekerd van een betrouwbaar resultaat;

Door schoolse kennis en intelligentie met elkaar te vergelijken, kunnen wij zien in hoeverre een leerling tot zijn recht komt op school en welke keuze daar bij past; 

In het onderzoek is de Schoolvragenlijst (SVL) opgenomen waarmee onder meer gekeken wordt naar motivatie, welbevinden op school, zelfvertrouwen,
concentratie en faalangst;

Bij het advies wordt rekening gehouden met deze factoren en met andere bijzonderheden; 

Ouders kunnen na het onderzoek de adviseur telefonisch of via email consulteren;

Het advies is niet uitsluitend een computeruitdraai maar wordt persoonlijk samengesteld door een ervaren adviseur die bekend is met het Voortgezet Onderwijs in de regio; 

Alle tests zijn niet alleen “COTAN-proof” maar ook goedgekeurde instrumenten bij de indicatiestelling LWOO; dit betekent dat van LWOO-kandidaten de meeste tests al beschikbaar zijn waardoor deze leerlingen zich niet nogmaals door een flinke testbatterij hoeven te worstelen;

Per school kunnen met behulp van klassenoverzichten de volgende vergelijkingen worden gemaakt:
De schoolse prestaties van de groep in vergelijking met de aanwezige intelligentie;
Uw school in vergelijking met zowel een representatieve
(landelijke) normgroep en met regionale scores;
Het percentage onderpresteerders;
Motivatie, welbevinden en zelfvertrouwen van uw leerlingen in vergelijking met een landelijke normgroep en het regionale gemiddelde.

Werkwijze
Onderzoek naar kennis, intelligentie, persoon

Het advies voor het vervolgonderwijs komt tot stand op basis van de resultaten van een kort onderzoek, waarbij gekeken wordt naar:

• intelligentie;
• persoonlijke kenmerken die het leergedrag kunnen
  
beïnvloeden zoals motivatie en zelfvertrouwen;
• schoolse kennis (tekstbegrip, spelling en rekenen).

Resultaten
goed onderbouwde keuze voor vervolgonderwijs

Mede door ons advies kan de keuze voor het vervolgonderwijs van een leerling goed worden onderbouwd. Uiteindelijk is het resultaat altijd: een professioneel en objectief advies voor het vervolgonderwijs.  

Van de gebruikte intelligentietest is een brochure beschikbaar via:
http://www.boomtestuitgevers.nl/files/NIO%20ouderleerkrachtbrochure.pdf
 

 Enkele deskundigen over de NIO:

http://vimeo.com/96693520

        Bel me terug

 
 
    >> Stel een vraag
   
        Zoeken
 

 

   
  Contactgegevens:
Begijnengang 2
5911 JL Venlo
info@loopbaanlimburg.nl
(077) 354 61 11
06 12338764
 
       

 
 
  
 
   sitemap    login    contact