Loopbaanassessment of beroepskeuze-onderzoek

“praktisch loopbaanonderzoek”

Een loopbaanassessment is een gestructureerde manier om uw loopbaanvragen te onderzoeken. Het onderzoek is individueel en u beschikt op dezelfde dag over de resultaten en het advies. Wij geven met goede tests en gesprekken inzicht in uw loopbaanmogelijkheden. Uw interesses en persoonlijke kenmerken worden in kaart gebracht. Ook uw capaciteiten kunnen worden onderzocht.

Loopbaanbegeleiding

“praktische begeleiding bij uw loopbaankeuzes”

Loopbaanbegeleiding omvat bovengenoemd onderzoek plus uitgebreidere begeleiding door een loopbaandeskundige.

Loopbaanconsult

“Een of meer gesprekken met een loopbaandeskundige”

Als een testonderzoek niet nodig is, kan een consult zinvol zijn. Uw wensen, plannen en gedachten kunnen op hun haalbaarheid worden bekeken en worden getoetst aan de visie van een onafhankelijke loopbaanadviseur. We bespreken de voor- en nadelen en reiken praktische of aanvullende informatie aan.

Waarom?

“Laat uw loopbaan niet aan het toeval over”

Een selectie uit mogelijke loopbaanvragen:

 • Wil ik mijn huidige werk blijven doen?
 • Ik wil iets anders maar wat?
 • Ik kan mijn huidige beroep niet meer doen door medische redenen;
  welke andere mogelijkheden heb ik?
 • Welke beroepskeuze passen het beste bij mijn kwaliteiten?
 • Wat zijn mijn groeimogelijkheden? Heb ik meer in me dan nu tot uiting komt?
 • Hoe kan ik mijn zwakke kanten verbeteren en mijn sterke punten uitbuiten?
 • Hoe vergroot ik mijn kansen op de arbeidsmarkt?
 • Ben ik wel de juiste persoon om leiding te geven?
 • Zijn mijn ambities reëel, gezien mijn capaciteiten?
 • Ik wil een snelle analyse van mijn mogelijkheden, geen lang traject. Kan dat?

Werkwijze bij een loopbaanassessment of beroepskeuze-onderzoek

“Analyse, kiezen, stappen zetten”

Het loopbaanassessment bestaat uit de volgende onderdelen:
Eerste gesprek
waarin uw huidige situatie wordt geanalyseerd, relevante zaken worden in kaart gebracht, de vraagstelling en de verwachtingen van het onderzoek worden vastgesteld;
Onderzoeksfase bestaande uit een testonderzoek naar uw interesses, persoonlijke kenmerken en eventueel capaciteiten; het onderzoeksprogramma wordt voor iedereen individueel samengesteld; de testafname kan gedeeltelijk thuis online maar kan ook worden begeleid op ons kantoor in een rustige werkomgeving;
Bespreken van de resultaten, vertaling van de testgegevens binnen uw situatie, vergelijking van uw zelfbeeld met de onderzoeksgegevens en visie van de adviseur, matchen persoonlijk profiel en functies, aangeven van passende mogelijkheden, loopbaanadvies en eventueel opleidingsadvies; Juist het uitvoerig bespreken van de resultaten helpt om meer inzicht te krijgen; Na deze onderzoeksdag kunnen wij u verder coachen bij het maken en realiseren van uw plannen.

Resultaten

“Duidelijkheid over de mogelijkheden binnen uw loopbaan”

U heeft meer zelfinzicht en duidelijkheid over uw loopbaan en beroepskeuze zodat u beter en met meer vertrouwen de juiste keuzes kunt maken.

Heeft u een vraag of bericht?

Niet leesbaar? Verander tekst. captcha txt

Typ uw zoektermen in. Druk op enter om te zoeken